Detentie

Iemand die is ingesloten in penitentiaire inrichting heeft vanaf de dag van insluiting geen recht op een bijstandsuitkering. Gemeenten hebben de taak dit te controleren en in voorkomende gevallen na onderzoek de bijstandsuitkering stop te zetten. Het Inlichtingenbureau informeert de gemeente wanneer een bijstandsgerechtigde is ingesloten in penitentiaire inrichting.

Hoe werkt het?

Elke dag ontvangt het Inlichtingenbureau van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) informatie over uitkeringsgerechtigden die gedetineerd zijn. Zodra een gedetineerde bij het Inlichtingenbureau bekend is omdat deze ook een bijstandsuitkering ontvangt, wordt de gemeente hierover geïnformeerd zodat hier -indien nodig- actie op ondernomen kan worden.