Transporttool stopt per 1 april 2022

Per 1 april 2022 zal het Inlichtingenbureau de transporttool WPB stopzetten. Deze dienstverlening wordt momenteel door gemeenten gebruikt voor de intergemeentelijke gegevensoverdracht van jeugdigen in het kader van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Rond uw overdrachten vóór 1 april af

Ter voorbereiding op de wetswijziging in het Woonplaatsbeginsel die per 1 januari 2022 in werking trad, moest de groep jeugdigen die bij invoering van deze nieuwe wet onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente viel, vóór 1 januari 2022 overgedragen worden aan de nieuwe verantwoordelijke gemeente. De overdracht tussen de eerder verantwoordelijke gemeente en de nieuwe verantwoordelijke gemeente vindt plaats via het webportaal Zorg via de tijdelijke Transporttool WPB. Dit kan dus nog tot 1 april gedaan worden. Wij adviseren gemeenten om eventuele overdrachten vóór half maart te uploaden, zodat ontvangende gemeenten in de laatste twee weken van maart de mogelijkheid hebben om de overdracht van jeugdigen te downloaden vanaf het webportaal Zorg (GGk).

Meer aandacht en ruimte voor preventie

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en bepaalt daarnaast ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet is het nieuwe woonplaatsbeginsel begin dit jaar ingevoerd. Dit moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en daarnaast verduidelijken welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Hierdoor kan de jeugdige sneller worden geholpen, kunnen kosten tijdig worden betaald en leidt de wetswijziging hopelijk tot meer aandacht en ruimte voor preventie.