GGk via webportaal

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is beschikbaar via een webportaal en via webservices. Via het webportaal kan een gemeente handmatig iWmo, iJw of PGB bestanden uploaden en downloaden. Ook zijn via het webportaal de track & trace functie, de WLZ registertoets en de Woonplaatsbeginseltoets te raadplegen.

Voor het gebruik van het webportaal door gemeenten is in principe geen software nodig, Een aansluiting nodig op Gemnet is voldoende om gebruik te maken van het portaal. Daarnaast moet voor de medewerkers  die gebruik willen gaan maken van het portaal een eHerkenningsmiddel worden aangevraagd.