Informatie voor softwareleveranciers

Technische informatie, over zowel het gebruik van de Centrale Rekenvoorziening voor beslagleggende organisaties als voor de inleesberichten in het kader van schuldhulpverlening, wordt beschikbaar gesteld via een aparte omgeving. 

Documentatie Centrale Rekenvoorziening voor beslagleggende organisaties

De technische documentatie voor beslagleggende organisaties bevat:

 • Een stappenplan om technisch de koppeling te realiseren Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Technische aansluitspecificaties Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Proces visualisatie voor aansluiten Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Berichtenspecificaties Initieel bericht Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Berichtenspecificaties Herzien bericht Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
   

Naast de technische informatie om de koppeling te realiseren is ook een aanmelding op het portaal Derdenbeslag nodig om de gemeente aan te melden en om informatie over de koppeling door te geven. Meer informatie over het aanmelden op het portaal vindt u hier

Documentatie Inleesberichten ​voor Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten de mogelijkheid om klantgegevens digitaal in te lezen in de eigen applicatie. Daarnaast is het mogelijk om elektronische formulieren gedeeltelijk, automatisch in te laten vullen, bijvoorbeeld bij het toelaten in de schuldhulpverlening. Hiermee maken de WGS-inleesberichten eenmalige gegevensuitvragen en het hergebruik van gegevens mogelijk. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de schuldhulp taken.​

Hoe werkt het?​

U kunt een digitaal vraagbericht sturen naar het Inlichtingenbureau. Wij sturen de vraagberichten door naar te bevragen (aangesloten) partijen. De bevraagde partijen sturen een antwoordbericht, aangevuld met klantgegevens, terug naar het Inlichtingenbureau. Wij zetten deze berichten direct door naar gemeenten.​

Op dit moment leveren wij gegevens van onderstaande organisaties:​

 • de Basisregistratie Personen (BRP) ​
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)​
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)​
 • Kadaster (registreert vastgoed- en geografische informatie)​
 • Bijstandsregelingen (GSD en SVB)​
ENSIA​

WGS inleesberichten vallen onder de ENSIA verantwoording. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Meer informatie over ENSIA vindt u hier.​

Belastingdienst rapportage ​

Het Inlichtingenbureau biedt de mogelijkheden om zowel particuliere gegevens als gegevens voor ondernemers digitaal uit te wisselen in het portaal Schuldhulpverlening. Het beschikbare rapport is ook in .xml formaat te downloaden. Hierdoor kunt u de gegevens ook inlezen in uw softwarepakket.

Meer informatie over het aansluitproces

Wilt u toegang ontvangen tot de technische documentatie voor de Centrale Rekenvoorziening voor beslagleggende organisaties of voor de Inleesberichten voor Gemeentelijke Schuldhulpverlening? Klik dan hier voor meer informatie.