Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding

Sinds 2015 is de dienstverlening met betrekking tot ondersteuning van ambtshalve verlening van kwijtschelding voor huishoudens aan wie al kwijtschelding wordt verleend uitgebreid met (ondersteuning van) toetsing van aanvragen voor kwijtschelding. 
 
Anders dan voorheen, toen de huishoudsituatie een gegeven was omdat reeds kwijtschelding werd verleend, wordt in de nieuwe variant het huishouden bepaald door het Inlichtingenbureau. Vervolgens wordt van de leden van het huishouden beoordeeld wat hun inkomens – en vermogenssituatie was op basis van een beperkte set gegevens die weliswaar de meest recent beschikbare informatie bevat, maar daarmee nog niet altijd goed aansluit op de actualiteit. Dit is een gegeven waarmee bij de verdere verwerking rekening zal moeten worden gehouden. 
 
De nieuwe dienstverlening combineert de toetsing en advisering over verlenging van kwijtschelding in het kader van administratieve lastenverlichting met rechtmatigheidscontrole van nieuwe aanvragen voor kwijtschelding. Het is het UWV, de Belastingdienst en de RDW wettelijk toegestaan gegevens beschikbaar te stellen aan waterschappen en gemeentelijke belastingdiensten, door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, ten behoeve van een geautomatiseerde beoordeling van het recht op kwijtschelding waterschapsbelasting. Het Inlichtingenbureau levert deelnemende gemeenten en waterschappen in dit verband onderstaand informatieproduct:

Rapportage kwijtschelding