Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeven burgers minder belasting en premies te betalen. Het recht op heffingskortingen is van invloed op de hoogte van de uitkering. Kortingen die niet in de loonstrook zijn verwerkt worden rechtstreeks aan de burger uitbetaald door de Belastingdienst. Burgers komen hiervoor in aanmerking via een voorlopige teruggaaf. Heeft een burger in diezelfde periode ook een bijstandsuitkering ontvangen, dan moet de hoogte van die uitkering worden aangepast.

Het Inlichtingenbureau levert de volgende heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting van de partner (ook van de minst verdienende partner);
  • Arbeidskorting;
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting;
  • Ouderenkorting;
  • Alleenstaande ouderenkorting;
  • Jonggehandicaptenkorting;

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau wisselt periodiek gegevens uit met de Belastingdienst. Hiermee wordt voor alle actuele uitkeringsgerechtigden gecontroleerd of er in een specifiek belastingjaar inkomsten zijn ontvangen uit de voorlopige teruggaaf heffingskortingen. Relevante gegevens worden in een bestand verzameld en klaargezet voor gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (SVB).