Bijstandsdebiteuren

Teveel of onterecht verstrekte bijstand moet door de gemeente worden teruggevorderd van de persoon die de bijstand heeft ontvangen. Deze onterechte bijstand kan worden teruggevorderd bij de oorspronkelijke debiteur of bij derden. In dit laatste geval gaat het niet om degene die de bijstand heeft ontvangen, maar om een ander persoon. In dat geval wordt de verstrekte bijstand verhaald op de ander.

Vergemakkelijkt het incassoproces

Om het incassoproces op het gebied van terugvorderen van onterecht of teveel betaalde bijstand te vergemakkelijken, heeft het Inlichtingenbureau het product Bijstandsdebiteuren ontwikkeld. Hiermee krijgen gemeenten meer grip op debiteuren en resulteert naast een hogere incassoratio in de volgende voordelen.

  1. Efficiënter monitoren (sneller omzetten loonbeslag);
  2. Geen hercontroles nodig door signaalgestuurde controle;
  3. Meer en hogere incasso’s door vroegtijdige informatie;
  4. Relevante RDW gegevens;
  5. Gegevens over banksaldi en vermogen;
  6. Besparing op deurwaarderskosten

Signaalgestuurd werken

Als gemeenten maandelijks hun debiteurenbestand aanleveren, vraagt het Inlichtingenbureau de gegevens uit bij het UWV (inkomsten uit dienstverbanden en sociale verzekeringen), de Belastingdienst (banksaldo’s) en het RDW (voertuigbezit).

Gemeenten ontvangen zodoende elke maand relevante informatie die heronderzoeken overbodig maken en kunnen signaalgestuurd werken door zelf in te stellen welke gegevens zij van een bepaalde debiteur willen ontvangen. Dit betekent dat het Inlichtingenbureau alléén relevante wijzigingen van bijstandsdebiteuren signaleert.

Gratis aanmelding

Heeft u interesse in het product Bijstandsdebiteuren en-/of heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.