Digitaal Klantdossier (DKD)

De ontsluiting van gegevens via het Digitaal Klantdossier (DKD) loopt via het Inlichtingenbureau. Diverse inleesberichten kunnen worden opgevraagd door gemeenten ten behoeve van het voorinvullen van bijstandsformulieren, het vullen van eigen gemeentelijke inkijk-applicaties of anderszins voor de uitvoering van de Participatiewet. 

DKD-aanlevermonitor

Met de DKD-aanlevermonitor kunnen gemeenten de eigen aanleverprestaties inzien en controleren.

Lees meer

Digitaal Klantdossier

Het Digitaal Klantdossier is een gemeenschappelijk dossier waarin informatie op het gebied van Werk en Inkomen gedeeld wordt met ketenpartijen.

Lees meer

DKD-inlezen

Met DKD-inlezen kunnen klantgegevens digitaal worden ingelezen in de eigen gemeentelijke applicatie.

Lees meer