Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) is de voorziening waarmee de diensten van het Inlichtingenbureau op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg te bereiken zijn. Via het GGk hebben gemeenten dus toegang tot onder andere het Wmo/Jw berichtenverkeer, de Wlz signalen en de PGB berichten. Het knooppunt is beschikbaar via een webportaal en via webservices (digikoppeling).

Gebruikersbeheerder of gebruiker

Om gebruik te maken van de diensten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt kunnen gemeenten zich via een speciaal formulier aanmelden. Hiermee kunt u aangeven welke diensten u wilt afnemen en op welke manier. Binnen het GGk zijn er verschillende rollen toe te kennen. De gebruikersbeheerder heeft de verantwoordelijkheid om rollen toe te kennen aan zijn of haar collega's die ook gebruik maken van het portaal. Reguliere gebruikers hebben deze verantwoordelijkheden niet. Het is ook mogelijk om verschillende mensen toegang te geven tot verschillende diensten. Dit is erg handig wanneer de ene gemeentelijke medewerker verantwoordelijk is voor Jeugdzorg en weer een andere voor de Wmo. 

Webportaal

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is beschikbaar via een webportaal en via webservices. Via het webportaal kan een gemeente handmatig iWmo, iJw, iEb of iPgb bestanden uploaden en downloaden. Ook zijn via het webportaal de track & trace functie, de Wlz registertoets en de Wlz signalen beschikbaar.

Voor het gebruik van het webportaal door gemeenten is in principe geen software nodig, Een aansluiting nodig op Gemnet is voldoende om gebruik te maken van het portaal. Daarnaast moet voor de medewerkers die gebruik willen gaan maken van het portaal een eHerkenningsmiddel worden aangevraagd.

Webservices

Via de webservices kunnen gemeenten bestanden met berichten automatisch versturen, ontvangen en verwerken. De GGk webservice is beschikbaar voor de diensten Wmo, Jw, Wlz-Registertoets en Pgb berichten.

Voordat een gemeente automatisch berichten uit kan wisselen via de webservice moeten er een aantal zaken goed geregeld worden:

  • Aansluiting op internet of Diginetwerk
  • Digikoppeling adapter en Digikoppeling aansluiting (raadpleeg hiervoor uw Digikoppelingleverancier)
  • eHerkenning op minimaal niveau EH3 + mobiele telefoon voor het ontvangen van een code om in te loggen op het GGk portaal. Dit is nodig voor het aanvragen van CPA's en het toekennen van rechten.
  • Rechten als productbeheerder op het GGk portaal. De gebruikersbeheerder in de organisatie kan deze rechten toekennen. Productbeheerders kunnen CPA's aanvragen om de webservice te activeren.

Toegang tot het GGk?

Heeft uw organisatie nog geen toegang tot het GGk? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl voor meer informatie.