Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) is de voorziening waarmee de diensten van het Inlichtingenbureau op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg te bereiken zijn. Via het GGk hebben gemeenten dus toegang tot onder andere het Wmo/Jw berichtenverkeer, de Wlz signalen en de PGB berichten. Het knooppunt is beschikbaar via een webportaal en via webservices (digikoppeling).

Gebruikersbeheerder of gebruiker

Om gebruik te maken van de diensten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt kunnen gemeenten zich via een speciaal formulier aanmelden. Hiermee kunt u aangeven welke diensten u wilt afnemen en op welke manier. Binnen het GGk zijn er verschillende rollen toe te kennen. De gebruikersbeheerder heeft de verantwoordelijkheid om rollen toe te kennen aan zijn of haar collega's die ook gebruik maken van het portaal. Reguliere gebruikers hebben deze verantwoordelijkheden niet. Het is ook mogelijk om verschillende mensen toegang te geven tot verschillende diensten. Dit is erg handig wanneer de ene gemeentelijke medewerker verantwoordelijk is voor Jeugdzorg en weer een andere voor de Wmo. 

Webportaal

Via het webportaal kan een gemeente handmatig bestanden uploaden en downloaden. Deze bestanden bevatten toewijzings- en declaratieberichten die uitgewisseld worden met aanbieders van Wmo en Jeugdzorg. Met het webportaal kan de gemeente ook het register raadplegen van Wlz-indicaties en het Woonplaatsbeginsel raadplegen. Voor het gebruik van het webportaal door gemeenten is een aansluiting nodig op Gemnet. Ook moet voor de medewerkers een eHerkenningsmiddel worden aangevraagd.

Webservices

Via de webservices kunnen gemeenten bestanden met berichten automatisch versturen, ontvangen en verwerken. Gebruik maken van de webservices vraagt de nodige voorbereiding. Softwareleveranciers van gemeenten moeten er klaar voor zijn. VNG, KING en Inlichtingenbureau zullen gemeenten daarbij ondersteunen.

Toegang tot het GGk?

Heeft uw organisatie nog geen toegang tot het GGk? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl voor meer informatie.