Verbetering signaal kostendelers

Het Inlichtingenbureau heeft medio 2020 het samenloopsignaal kostendelers veranderd. Dit is gebeurd op basis van breed gedeelde wensen van gemeenten die via onze accountmanagers en via telefonische interviews bij ons bekend zijn.

Impact op de bestaande dienstverlening

In het algemeen geldt dat alle aanpassingen zijn gerealiseerd binnen de bestaande rapportformaten (XML en CSV). Er komen géén nieuwe velden bij, maar in bestaande velden zal meer en en-/of nieuwe informatie worden opgenomen.

Let op! De aanpassingen passen volledig in huidige infrastructuur en bestandsformaten. Hierdoor zijn er vanuit technisch oogpunt geen aanpassingen nodig in de infrastructuur van het systeem. 

Uitgebreide toelichting verbeteringen

Raadpleeg het document ''wijzigingen signaal kostendelers'' voor een uitgebreide uitleg over de impact van de zeven verschillende wijzigingen.