Inloggen op de portalen

Via onderstaande knoppen kunt u inloggen op de beveiligde portalen van het Inlichtingenbureau. Voor het aanleveren van bestanden en het ophalen van rapportages ten behoeve van de beleidsterreinen Werk en Inkomen, Belastingen en Onderwijs klikt u links. Voor het berichtenverkeer op het gebied van Wmo en Jeugdzorg klikt u rechts. 

De technische handleiding voor de portalen is op aanvraag verkrijgbaar bij onze servicedesk.

Let op: om in te loggen op het portaal heeft u Gemnet of Diginetwerk en E-Herkenning niveau 3 nodig.