Inloggen op de portalen

Via onderstaande knoppen kunt u inloggen op de beveiligde portalen van het Inlichtingenbureau. Voor het aanleveren van bestanden en het ophalen van rapportages ten behoeve van de beleidsterreinen Werk en Inkomen, Belastingen en Onderwijs klikt u links. Voor het berichtenverkeer op het gebied van Wmo en Jeugdzorg klikt u rechts. 

De technische handleiding voor de portalen is op aanvraag verkrijgbaar bij onze servicedesk.

Let op: U heeft Gemnet of Diginetwerk nodig om in te loggen op de portalen Werk en Inkomen en Wmo en Jeugdzorg (GGk). Voor het portaal Wmo en Jeugdzorg (GGk) geldt specifiek dat u ook  E-Herkenning niveau 3 nodig hebt.