Inloggen op de portalen

Via onderstaande knoppen kunt u inloggen op de beveiligde portalen van het Inlichtingenbureau. Voor het aanleveren van bestanden en het ophalen van rapportages ten behoeve van de beleidsterreinen Werk en Inkomen, Belastingen en Onderwijs klikt u links. Voor het berichtenverkeer op het gebied van Wmo en Jeugdzorg klikt u op de middelste button. Voor Derdenbeslag en Schuldhulpverlening klikt u op portaal Schulden. 

De technische handleiding voor de portalen is op aanvraag verkrijgbaar bij onze servicedesk.

Let op: U heeft Gemnet of Diginetwerk nodig om in te loggen op de portalen Werk en Inkomen, Wmo en Jeugdzorg (GGk) en de Centrale Voorziening (Bvv). Voor het portaal Wmo en Jeugdzorg (GGk) en Centrale Voorziening (Bvv) geldt specifiek dat u ook  E-Herkenning niveau 3 nodig hebt.