Plan van aanpak Schuldhulpverlening​

Plan van aanpak Schuldhulpverlening​

Informatiedienst: WGS Plan van aanpak​

Om de inwoner te kunnen voorzien van de juiste ondersteuning, dient een schuldhulpverlener een plan van aanpak op te stellen. Om dit plan van aanpak te realiseren zal de schuldhulpverlener bij verschillende bronnen te rade gaan of en zo ja welke gegevens er beschikbaar zijn over de inwoner, teneinde zijn/haar schulden, inkomens en vermogenpositie vast te stellen. Het Inlichtingen bureau helpt daarbij met de dienst WGS Plan van Aanpak via het digitaal kunnen raadplegen van verschillende bronnen. De gegevens mogen worden geraadpleegd voor het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke Schuldhulpverlening).​

Via een geautomatiseerde koppelingen ​

Deze bronnen zijn voorlopig niet rechtstreeks te raadplegen via het portaal Schuldhulpverlening. Deze worden exclusief aangeboden via geautomatiseerde koppelingen. U dient overigens wel toegang te hebben tot het Portaal voor de configuratie van de afgenomen diensten. Vraag uw softwareleverancier naar de mogelijkheden. Op deze  pagina vindt u een overzicht van bronnen. 

  • De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)​
  • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)​
  • Kadaster (registreert vastgoed- en geografische informatie)​
  • Bijstandsregelingen (GSD en SVB)​

Gegevens van de bron Belastingdienst

Voorheen werden deze gegevens opgevraagd en uitgewisseld via de papieren post. Om het proces van de schuldhulpverlener te versnellen en de burger zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de juiste ondersteuning, heeft het Inlichtingenbureau in samenwerking met de Belastingdienst het proces van gegevens uitwisseling geautomatiseerd.

De gegevens van de Belastingdienst zijn vooralsnog alleen te benaderen via het portaal schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureau. In een later stadium zullen deze gegevens ook beschikbaar worden gesteld via een geautomatiseerde koppeling zodat deze rechtstreeks geraadpleegd kunnen worden vanuit uw eigen schuldhulpverlening applicatie. 

Het Inlichtingenbureau biedt de mogelijkheid om zowel particuliere gegevens als gegevens voor ondernemers digitaal uit te wisselen in het portaal schuldhulpverlening:

  • De particuliere gegevens betreffen het inkomen, vermogen, toeslagen 
    en in een later stadium ook vorderingen;
  • Voor ondernemers kan de vermogens- en schuldenpositie van de onderneming worden opgevraagd.​

Kosteloos aansluiten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de  diensten van het Inlichtingenbureau. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor e-herkenning. ​

Heeft u interesse in het product of meer behoefte aan inhoudelijke informatie? Neem dan contact op het een van onze accountmanagers, via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl