Inschrijving Hogeschool of Universiteit

Om de re-integratie naar werk te versnellen hebben burgers met een bijstandsuitkering een sollicitatieplicht. Werken krijgt voorrang op studeren, omdat gesteld wordt dat werk de snelste methode is om te re-integreren in het arbeidsproces. In een enkele uitzondering kan een opleiding de snelste weg naar werk zijn. Om dit proces te ondersteunen levert het Inlichtingenbureau een bestand met inschrijvingen bij hogescholen en universiteiten aan gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten per individu bepalen of de inschrijving voor een opleiding de mogelijkheid tot werken in de weg staat.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau levert signalen wanneer een bijstandsgerechtigde gedurende een uitkeringsperiode start met een studie bij een hogeschool of universiteit. Hiervoor wisselt het Inlichtingenbureau gegevens uit met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om inschrijvingen van bijstandsgerechtigden in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens kan de gemeenten met de cliënt bespreken in hoeverre de opleiding relevant is en bijdraagt aan re-integratie op de arbeidsmarkt.