Werk en inkomen

Landelijke voorziening bijstand

Het Inlichtingenbureau fungeert als informatieknooppunt voor gemeenten en kan als zodanig namens gemeenten specifieke vragen van publieke partijen beantwoorden.

Partijen kunnen via het Inlichtingenbureau gebruik maken van de gemeentelijke verwijsindex, automatische antwoordservices en putten uit een centrale database. Deze centrale database zorgt ervoor dat informatie voor meerdere partijen beschikbaar is. Op basis van bestandskoppelingen en andere elektronische informatieverstrekkingen wordt het mogelijk om automatisch en elektronisch te administreren, routeren en beantwoorden. Dit resulteert in besparingen voor zowel burgers, overheden en andere publieke partijen.

Antwoordservice DKD

Het Inlichtingenbureau houdt voor het Digitaal Klant Dossier per gemeente een verwijsindex bij. Hierin is opgenomen voor welke BSN's er gegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens worden op verzoek doorgestuurd naar de betreffende gemeentelijke webservice

Lees meer