Berichtenverkeer inzake LKS

Berichtenverkeer inzake LKS

Werkgevers komen in aanmerking voor loonkostensubsidie als zij een werknemer in dienst nemen die niet in staat is om op eigen kracht het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Om inzichtelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de betaling van loonkostensubsidie en het daarbij behorende re-integratietraject heeft het Inlichtingenbureau de dienst berichtenverkeer inzake Loonkostensubsidie (LKS) ontwikkeld.

Deze dienst zorgt ervoor dat UWV de gemeente kan informeren omtrent de einddatum van een uitkering op basis van de Ziektewet. Dit in verband met het feit dat zolang een uitkering op basis van de Ziektewet loopt de werkgever geen recht heeft op loonkostensubsidie. Ook routeert het Inlichtingenbureau het signaal LKS overdracht re-integratie wanneer de re-integratietaak vanuit UWV wordt overgedragen aan een gemeente. Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten in dit verband onderstaand informatieproducten aan.

LKS einde zw

Door het versturen van LKS berichten van UWV naar gemeenten maakt het Inlichtingenbureau inzichtelijk wie verantwoordelijk is voor de doorbetaling van loonkostensubsidie. 

Lees meer

LKS re-integratie

Het Inlichtingenbureau routeert het signaal LKS overdracht re-integratie wanneer de re-integratietaak vanuit UWV wordt overgedragen aan een gemeente.

Lees meer