Transactiestandaard 4.0

Binnen de keten van Werk & Inkomen (de SUWI-keten) zijn verbetermaatregelen nodig om de uitwisseling van gegevens naar een hoger veiligheidsniveau te brengen. Al deze verbetermaatregelen zijn vastgelegd in de SuwiML Transactiestandaard 4.0. Deze nieuwe SuwiML Transactiestandaard is  eindQ2 (2020) in werking gegaan en richt zich op een veilige en onweerlegbare uitwisseling tussen bronhouder en afnemer.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun applicatie aanpassen op basis van de gestelde richtlijnen die zijn opgenomen in deze SuwiML Transactiestandaard 4.0.Vanaf de ingangsdatum eind Q2 2020 hebben gemeenten en softwareleveranciers de tijd om de applicatie volledig in te richten op basis de deze nieuwe standaard. Gemeenten die voor Q4 2022 hun systemen en applicaties niet hebben aangepast, op basis van de SuwiML Transactiestandaard 4.0, lopen het risico dat zij in het kader van DKD geen (verplichte) gegevens meer aan kunnen leveren en tevens geen gebruik kunnen maken van DKD-Inlezen.

In het draaiboek TS4.0 behandelen wij onderstaande onderwerpen die voor de overgang op Transactiestandaard 4.0 voor softwareleveranciers en gemeenten noodzakelijk zijn (dit draaboek is wegens veiligheidsoverwegingen alleen op aanvraag beschikbaar via onze Servicedesk):

  • De aanvraag vanSave (sub)- Organisatie Identificatienummer (OIN);
  • Digikoppeling WUS functionaliteiten; signing en adressing (Aanvraag PKI overheidscertificaten);
  • Het Inregelen van TLS tweezijdig;
  • Het aanpassen van de berichtversies.