Instrumentengids Dennis

Dennis is een website met doorklikmogelijkheden naar instrumenten voor de werkgeversdienstverlening van alle arbeidsmarktregio's. Professionals kunnen met filters in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio’s ook elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. De ambitie is Dennis op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkgevers.

WAAROM DENNIS?

De ontwikkeling van Dennis is ontstaan met zicht op de Wet SUWI die op 1 januari 2021 is ingegaan. Vanwege deze wet maken arbeidsmarktregio’s hun werkgeversinstrumenten en processen transparant en harmoniseren dit waar mogelijk. Dennis (Doen met kennis) helpt hierbij. De instrumenten worden ingevoerd aan de hand van het werklandschap en op basis van een vast format. Dit zorgt voor een gezamenlijk denkkader en verbetert eenheid van taal.

DENNIS HELPT BIJ

  • Toegankelijk en inzichtelijke maken van alle beschikbare werkgeversinstrumenten op lokaal, regionaal en landelijk niveau op één digitale vindplaats.
  • Inzicht geven in de overeenkomsten en verschillen in instrumenten binnen de arbeidsmarkt regio en daarbuiten, wat afstemming binnen de arbeidsmarktregio ondersteunt.
  • Een efficiëntere dienstverlening richting werkgevers.


Binnen uw organisatie anderen overtuigen van de meerwaarde van Dennis? Gebruik dan deze factsheet (pdf). Of neem een kijkje in Dennis