Inkomsten box 1 en vermogen box 3

Inkomsten en vermogen kunnen van invloed zijn op het recht en de hoogte van een uitkering. Het Inlichtingenbureau stelt op basis van gegevens van de Belastingdienst vast of er sprake is van inkomsten (box 1) en/of het hebben van vermogen (box3). 

Hoe werkt het?

Via het signaal Inkomen (UWV) beschikt de gemeente over gegevens loon uit dienstverband, inkomsten uit uitkeringen, sociale verzekeringen en pensioenen. Echter zelfstandigen zijn niet verplicht om loonaangifte te doen. Daardoor is deze informatie niet in alle gevallen toereikend. Daarom wisselt het Inlichtingenbureau gegevens uit met de Belastingdienst (BD) en maakt onderstaand genoemde gegevens inzichtelijk die bekend zijn in box 1 en box 3. Zo worden ook deze inkomsten voor gemeenten inzichtelijk gemaakt en kunnen deze gegevens worden vergeleken met de door klant opgegeven informatie.

Welke inkomsten vallen onder Box 1

 • Inkomsten van zelfstandigen;
 • Inkomsten door alimentatie;
 • Inkomsten door overige werkzaamheden, bijvoorbeeld freelancer, gastouder, krantenwijk.

Wat wordt verstaan onder vermogen Box 3

 • Bank- en spaartegoeden in Nederland en in het buitenland;
 • Aandelen, obligaties en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen;
 • Het niet-vrijgestelde deel van uw maatschappelijke beleggingen;
 • Het niet-vrijgestelde deel van uw beleggingen in durfkapitaal;
 • Tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiewoning;
 • Overige onroerende zaken, bijvoorbeeld een woning die u verhuurde;
 • Het niet-vrijgestelde deel van uw kapitaalverzekeringen;
 • Een aandeel in een onverdeelde boedel;
 • Aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren (VvE).