Jongeren in Beeld

Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie zijn vaker werkloos, vragen vaker een uitkering aan, hebben vaker een flexibel contract en ontvangen lagere beloningen. Het gevolg is dat dit resulteert in schulden en hogere zorgkosten. Een deel van deze jongeren is niet in beeld bij gemeenten voor begeleiding naar school of bemiddeling naar werk. Het Inlichtingenbureau heeft daarom de rapportage Jongeren in Beeld ontwikkeld en stuurt gemeenten  een rapportage over jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar als blijkt dat zij:

  • Geen startkwalificatie hebben;
  • Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
  • Geen werk of te weinig inkomen (< 473,- per maand)  hebben;
  • Geen uitkering (ongeacht bedrag) hebben.

Wilt u gebruik maken van Jongeren in Beeld?

Vraag dan het autorisatieformulier van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) aan via info@rvig.nl. Met deze autorisatie verlenen gemeenten toestemming aan het Inlichtingenbureau om namens hen de Basisregistratie Personen (BRP) te bevragen voor Jongeren in Beeld. Dit autorisatietraject duurt ongeveer 6 tot 8 weken na het insturen van het formulier. Voor vragen over het autorisatieproces kan een gemeente terecht bij de RvIG.

Zodra de autorisatie aanvraag is goedgekeurd neemt het Inlichtingenbureau contact op met de gemeente om een gebruikersovereenkomst te ondertekenen.