Minder signalen start stop studie

Door een productverbetering voorkomt Stichting Inlichtingenbureau de levering van ongewenste signalen ‘’stop en start studie’’. Dit betekent dat u geen signalen meer ontvangt als een student de studie minder dan 1 maand onderbreekt.

Het signaal ‘’start stop studie’’ is relevant voor het vaststellen van de kostendelersnorm. Voor studenten geldt een uitzondering op de kostendelersnorm. Informatie over medebewoners van 21 jaar of ouder die starten of stoppen met een studie zijn daarom relevant binnen het samenloopsignaal kostendelers.

Huidige situatie

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) levert ons informatie over studie inschrijvingen die recht geven op studiefinanciering. De DUO is voor de aanlevering van deze data afhankelijk van de administraties van de onderwijsinstellingen. We zien veelvuldig dat er sprake is van een einde studie per 31 augustus, terwijl op basis van de gegevens een maand later blijkt dat er sprake is van een opeenvolgende studie per 1 september. Er treedt dus feitelijk geen verandering op in de status van de bewoner als student en heeft daarmee geen invloed op de kostendelersnorm. Dit is de reden dat -met name in de maanden augustus en september- het aantal kostendelerssignalen hoger is dan in andere maanden.

Studieonderbreking vaak niet van toepassing

Ook is er feitelijk geen studieonderbreking als een student direct na oploop van een studie een andere en-/of nieuwe studie start. In dit geval wordt iemand blijvend aangemerkt als ‘’student’’ en geldt de uitzondering op de kostendelersnorm. Een melding is in dit geval niet relevant. Echter is het op het moment van beëindigen van de eerdere opleiding vaak niet bekend dat de dag (of kort) daarna weer sprake is van een nieuwe opleiding. Dit gegeven komt meestal pas een maand later binnen in de volgende DUO levering.

Wat verandert er?

Na consultatie met diverse gemeenten passen wij de logica voor de bepaling van de start/stop studie signalen aan. Bij de opvolgende opleidingen -aansluitende stop en start studie mutatie- geven wij vanaf nu geen signaal meer af. Om dit te kunnen realiseren ontvangt u wel relevante mutaties later dan voorheen. Dit om de relevantie van het signaal zeker te stellen.

Hoe werkt het?

Via de maandelijkse levering van DUO ontvangt het Inlichtingenbureau mutaties die eerder afgegeven mutaties feitelijk overbodig maken. Wij stellen nu op een vaste peildatum per maand vast of er wel of geen sprake is van studie. Exact 1 maand later voeren wij op basis van de nieuwe levering DUO gegevens dezelfde toets uit. U krijgt een melding indien hierin een andere studiestatus wordt geconstateerd dan een maand eerder. U ontvangt in die gevallen de werkelijk geconstateerde start- of einddatum. Indien er niets wijzigt wordt er ook niets gemeld. Deze procesverbetering voorkomt dat wij overbodige en irrelevante signalen sturen over de situatie ‘’stop en start studie’’ met een onderbreking van minder dan 1 maand.

Voorbeeld

De peildatum voor het bevragen van DUO gegevens staat vastgesteld op 7e van de maand. Op basis van deze gegevens creëert het Inlichtingenbureau op de 15e van de maand de signaal rapporteren. NB: U kunt via ons portaal zelf aangeven wanneer u de rapporten wilt ontvangen. Wij adviseren u om dit zo kort mogelijk na de 15e te doen om zo actueel mogelijk te zijn.

  • In maand 1 is sprake van een lopende inschrijving, dus een student;
  • In maand 2 is sprake van een uitschrijving per bijvoorbeeld de 30e, wij zien dit op de 7e nog steeds als student;
  • In maand 3 is er geen nieuwe inschrijving. We detecteren een verschil t.o.v. maand 2 -toen wel inschrijving, nu niet meer- en rapporteren een datum uitschrijving per de 30e van maand 2. De oorspronkelijke datum van uitschrijving (stop studie). Dit betekent dat u rond de 15e van maand 3 (afhankelijk van de door u gekozen rapportagedatum) geleverd krijgt dat klant op de 30e van voorgaande maand (2) is gestopt;


OF

  • In maand 3 was wel sprake van nieuwe inschrijving per 1e van de maand. We detecteren op de 7e dan geen verschil t.o.v. vorige maand, weer student. In dit geval worden er dus geen signalen geleverd.


Wij voorkomen hiermee dat u signalen ontvangt over gebeurtenissen waarvan door gemeenten is aangegeven dat ze niet tot een aanpassing leiden van de kostendelersnorm. De relevantie van de overige start stop studie signalen wordt hiermee vergroot.

Contact en informatie

Raadpleeg hoofdstuk 11 van de handleiding Rechtmatigheidscontrole voor meer informatie over de werking van de kostendelersnorm.  

Voor vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.