Hoe werkt VSV 2.0?

Toetsing voor VSV 2.0 vindt plaats op basis van prioriteiten, bestaande uit vijf mogelijkheden: 

  • Geen werk of uitkering gevonden in de polisadministratie van UWV of in de database Participatiewet van het Inlichtingenbureau;
  • Alleen Arbeidsverhouding gevonden met een (opgeteld) bedrag van <300 euro in de bevraagde loonperiode (let op: ziektewet wordt gezien als werk, omdat hier een dienstverband aan ten grondslag ligt). Bij meerdere dienstverbanden (Inkomsten opgave - IKO’s) vindt een optelling plaats van gevonden IKO’s in een bepaalde periode(n). Als de optelling boven de drempelwaarde is dan prioriteit;
  • Alleen Arbeidsverhouding gevonden met een (opgeteld) bedrag van > 580 euro bevraagde loonperiode. loonperiode (let op: ziektewet wordt gezien als werk, omdat hier een dienstverband aan ten grondslag ligt). Bij meerdere dienstverbanden (Inkomsten opgave - IKO’s) vindt een optelling plaats van gevonden IKO’s in een bepaalde periode(n). Als de optelling boven de drempelwaarde is dan prioriteit 3;
  • Arbeidsverhouding gevonden (ongeacht bedrag) tezamen met een uitkering (niet zijnde ziektewet);
  • Alleen een uitkering gevonden (niet zijnde ziektewet). NB: Uitgekeerde pensioenen en lijfrenten worden bij de prioritering buiten beschouwing gelaten. NB: Op termijn zullen 0-bedragen en negatieve bedragen bij de prioritering buiten beschouwing worden gelaten.