Kostendelers

Wanneer een woning wordt gedeeld met meerdere volwassenen moet de bijstandsuitkering daarop worden aangepast omdat woonkosten in dit geval kunnen worden gedeeld. Echter niet alle huisgenoten tellen mee. Uitgezonderd zijn: jongeren tot 27 jaar, studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Het Inlichtingenbureau levert een signaal wanneer een mutatie ontstaat binnen het huishouden, die van invloed is op de norm. De wijzigingen die het Inlichtingenbureau signaleert zijn:

  • 27e verjaardag van een medebewoner die niet studeert;
  • Inwoning of vertrek van een niet studerende medebewoner boven de 27 jaar;
  • Start of einde studie van een medebewoner boven de 27 jaar;
  • Het bereiken van de 40e verjaardag van een medebewoner die studeert.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau toetst op basis van de maandelijkse aanlevering van de gemeenten (in het kader van Rechtmatigheidscontrole) of er in het huishouden van de uitkeringsgerechtigde een relevante wijziging heeft plaatsgevonden die van invloed kan zijn op de kostendelersnorm. Hiervoor raadpleegt zij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).