Optimalisatie van informatiedienst Kostendelers

Doel van het project

Dit project heeft tot doel de structurele verbetering van het informatieproduct Kostendelers. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het product blijvend te waarborgen, maar ook om benodigde fixes en nieuwe functionaliteiten te kunnen doorvoeren.  

Wat gaan we precies doen?

In samenspraak met gebruikers en ontwikkelaars wordt nagedacht welke verbeteringen in de programmatuur moeten worden doorgevoerd. Essentieel onderdeel hierbij is de schoningsvereisten. Deze worden kritisch onder de loop genomen om de AVG standaard blijvend te kunnen garanderen. Naast technische herinrichting zullen ook indien wenselijke nieuwe functionaliteiten worden meegenomen. Een reëel scenario hierbij is om volledige nieuw product neer te zetten dat het bestaande product gaat vervangen.