Studiefinanciering

Een uitkeringsgerechtigde die studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft geen recht op bijstand. De studiefinanciering is een voorliggende voorziening waarvan gebruik moet worden gemaakt voordat een beroep wordt gedaan op de bijstand. Het Inlichtingenbureau maakt het met dit product mogelijk of er uitkeringsgerechtigden zijn die naast recht op bijstand ook recht op studiefinanciering hebben.

Hoe werkt het?

Vanuit de maandelijkse aanlevering worden burgerservicenummers uitgewisseld met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs en verstrekt de studiefinanciering. Wanneer een Burgerservicenummer bij DUO bekend is, ontvangt het Inlichtingenbureau deze retour. Het Inlichtingenbureau signaleert dit bij de gemeente, waarna daar het gesprek met de bijstandsgerechtigde kan worden aangegaan.