Voortvluchtig veroordeelden

Mensen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsbenemende straf maar zich hieraan onttrekken krijgen de status voortvluchtig veroordeelde. Deze personen zijn uitgesloten van recht op bijstand. Gemeenten hebben de taak dit te controleren en in voorkomende gevallen na onderzoek de bijstandsuitkering stop te zetten. Het Inlichtingenbureau geeft de gemeente een signaal wanneer uit de gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt dat een bijstandsgerechtigde voortvluchtig is en voorkomt hiermee dat de gemeente hiervoor zelf een controlesysteem moet inrichten en onderhouden.

Hoe werkt het?

Elke maand ontvangt het Inlichtingenbureau van de CJIB een opgaaf van voortvluchtig veroordeelden. Wanneer hier een burgerservicenummer van een bijstandsgerechtigde in voorkomt, wordt een signaal geleverd zodat de gemeente de benodigde actie kan ondernemen.