Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB)

Gedurende de looptijd van de bijstandsuitkering dienen inkomsten van de bijstandsgerechtigde gekort te worden op de lopende uitkering. Om een volledig beeld te krijgen van deze inkomsten kunnen gemeenten signaal gestuurd werken op basis van informatie van het Inlichtingenbureau. Bij niet bekende inkomstenopgaven kan de gemeente het gesprek met de cliënt aangaan, of op basis van deze informatie de netto inkomsten verrekenen.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau wisselt via de maandelijkse aanlevering door gemeenten BSN gegevens van uitkeringsgerechtigden uit aan de UWV Polisadministratie. Hierin wordt informatie over loon, uitkering en pensioenen van alle in Nederland verzekerde werknemers verzameld. Op basis van de terug ontvangen informatie wordt, door de UWV gegevens maandelijks te vergelijken, vastgesteld of er sprake is van nieuwe inkomstenverhoudingen of nieuwe en/of gecorrigeerde loonperioden, die vervolgens in de vorm van een lijstwerk aan gemeenten worden gerapporteerd.