Voorziening iWmo iJw

Er blijkt bij gemeenten een grote wens te zijn om meer inzicht te krijgen in het huidige gevoerde beleid bij gemeenten op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. De stuurinformatie die beschikbaar komt door het gebruik van het Wmo en Jw berichtenverkeer kan helpen om dit inzicht bij gemeenten te vergroten. Het Inlichtingenbureau wil deze informatie dan ook graag op gestructureerde wijze delen met gemeenten. 

De verschillende wensen rondom het ontsluiten van deze informatie via het Inlichtingenbureau verschillen echter per gemeente en zijn gerelateerd aan de mate van prioriteit en beschikbare financiële middelen bij gemeenten voor het zelf inrichten van een dashboard voor de Wmo. Zo blijkt dat sommige gemeenten over weinig tot geen middelen beschikken om een eigen omgeving voor stuurinformatie in te richten en/of eigen gegevens te analyseren. Andere gemeenten zijn juist net begonnen met de inrichting van een dashboard, of hebben al een volledig operationeel systeem hebben, maar zijn nog wel op zoek naar aanvullende informatie of geaggregeerde informatie (denk aan samenwerkingen) om te komen tot nieuwe inzichten die hen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

Door tegemoet te komen aan de behoefte om stuurinformatie op verschillende manieren (waaronder dashboards) beschikbaar te stellen, is er voor gekozen om informatie uit het iWmo/iJw berichtenverkeer op een flexibele manier toegankelijk te maken voor gemeenten in de vorm van diverse informatieproducten. De data voor deze informatie producten wordt verzameld en verwerkt in de Voorziening iWmo/iJw.

Door data van gemeenten uit het iWmo/iJw berichtenverkeer ten behoeve van management- en stuurinformatie op een gestandaardiseerde manier en in bewerkte vorm (inclusief envelopgegevens (StUF) en systeemdata) vast te leggen in deze voorziening ontstaat de basis van waaruit door het Inlichtingenbureau t invulling kan worden gegeven aan specifieke management- en stuurinformatie informatieproducten voor gemeenten. 

Een gemeente kan met deze gerichte informatieproducten vervolgens zelf verdere rapportages en/of dashboards ten behoeve van de doelgroep van gebruikers hiervan samenstellen. Doordat de informatie middels de betrokken informatieproducten gestandaardiseerd beschikbaar wordt gesteld, kunnen gemeenten in een regionale samenwerking vervolgens ook makkelijker elkaars data samenvoegen in een regionaal dashboard met management- en stuurinformatie.