Loonkostensubsidie einde zw

Werkgevers komen in aanmerking voor loonkostensubsidie als zij een werknemer in dienst nemen die niet in staat is om op eigen kracht het Wettelijk Minimumloon (WML) te verdienen. Dit is de zogenoemde Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet. De wet regelt onder andere dat het UWV de werkgever compenseert voor de kosten van loondoorbetaling. Als een werknemer met Loonkostensubsidie van uw gemeente zich ziekmeldt, bepaalt UWV de hoogte van de uitkering. Dit doen zij aan de hand van de hoogte van het verdiende loon (zonder verrekening van de loonkostensubsidie). De gemeente zal dan de uitbetaling van de loonkostensubsidie aan die werkgever moeten stoppen en weer moeten hervatten als het bericht einde uitkering van het UWV is ontvangen.

Hoe werkt het?

Door het versturen van berichten ‘LKS einde zw’ van UWV naar gemeenten faciliteert Stichting Inlichtingenbureau een efficiënte uitvoering van het wetsvoorstel Harmonisering Instrumenten Participatiewet. Om de berichten einde zw van LKS cliënten te kunnen routeren heeft Stichting Inlichtingenbureau gegevens nodig uit het re-integratiebericht van het DKD. Hierin staat welke cliënten loonkostensubsidie van welke gemeente ontvangen.

Berichtenstandaard

Om berichten foutloos te kunnen routeren is het noodzakelijk dat re-integratieberichten worden aangeleverd in versie GSD Re-integratiebericht.

Levering signalen

Let op! Het kan maximaal 10 weken duren voordat u een signaal LKS einde zw ontvangt. De werkgever heeft zes weken de tijd om een ziekmelding aan UWV door te geven. De vastgestelde termijn om de ziekmelding te beoordelen bedraagt 4 weken. In de regel zal de beoordeling sneller verlopen dan de wettelijke termijn van 10 weken.