Compensatie alleenverdieners

Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdieners met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Daardoor ontvangen zij minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk is. Als gevolg hiervan hebben zij een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering en ligt dit inkomen onder het bestaansminimum (bijstandsnorm en maximale toeslagen).Omdat de oorzaak complex is, is er voor deze problematiek voorlopig nog geen structurele oplossing. Om deze mensen nu al te kunnen helpen, heeft het ministerie van SZW besloten dat het Inlichtingenbureau t.z.t. informatie aan gemeenten mag leveren om inzichtelijk te maken wie in aanmerking komt voor compensatie.  

Op dit moment heeft het inlichtingenbureau nog geen opdracht van het ministerie van SZW ontvangen. In deze opdracht zal beschreven worden hoe en welke gegevens er aan de gemeenten geleverd moeten worden. De verwachting is dat deze opdracht op korte termijn aan het Inlichtingenbureau wordt verleend. Het Inlichtingenbureau zal gemeenten vervolgens informeren over het aansluiten op deze dienstverlening. Meer achtergrondinformatie over de compensatieregeling alleenverdieners vindt u >HIER<