Veelgestelde vragen belasting- en toeslaggegevens

 • Jazeker, per informatiedienst die een gemeente wil afnemen dient er een aanvraag te worden gedaan. Dit is relatief eenvoudig. Hiervoor is een formulier beschikbaar waarin de gemeente aangeeft aangesloten te willen worden op een informatiedienst. Deze formulieren zijn beschikbaar op de website en op te vragen bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau. 

 • Er is veel contact met verschillende softwareleveranciers maar wij hebben helaas niet van iedere softwareleveranciers een contactpersoon. Daarom kunt u zelf in eerst instantie direct contact op met uw softwareleverancier om te vragen naar de planning in uw specifieke geval. Wij staan er voor open om in gesprek te gaan met uw contactpersoon indien gewenst. 

 • Met derden worden inderdaad steeds (vaak commercieel) partijen bedoeld die gemandateerd een gemeentelijke taak, in dit geval schuldhulpverlening (nog) uitvoeren voor een gemeente. Deze partijen zijn vaak zelf niet aangesloten op Diginet. Zij kunnen via de gemeente wel toegang krijgen tot de informatiediensten van het Inlichtingenbureau, maar kunnen zelf ook toegang krijgen tot Diginet wanneer zij deze publieke taak (gemandateerd) uitvoeren. Voor het einde van dit jaar wil het Inlichtingenbureau de informatiediensten voor schuldhulpverlening ook beveiligd over internet aanbieden aan deze partijen. Deze partijen kunnen zich vanaf september ook alvast melden bij het Inlichtingenbureau. 

 • Voor derden partijen wordt er gestreefd via internet beveiligd toegang te verzorgen in Q4. Functioneel mag een gemeente een derde mandateren en die kan dan de toegang zelf aanvragen.

 • Ja, gemandateerde partijen vragen zelf de toegang tot het portaal en de informatiediensten voor schuldhulpverlening aan. De gemeente moet hen dan wel vooral autoriseren. Zowel voor de aanvraag als autorisatie zijn de formulieren te vinden op de website van het inlichtingenbureau of te verkrijgen via de Servicedesk. 

 • Voor het opvragen van de informatie bij de Belastingdienst geldt dat in principe van elke inwoner in Nederland gegevens opgevraagd kunnen worden. De verantwoordelijkheid over de rechtmatigheid blijft liggen bij de gemeente. Daarom wordt bij elke bevraging aangegeven vanuit welke gemeente er bevraagd wordt, tevens vragen wij een referentienummer (dossiernummer) bij elke bevraging te vermelden zodat geregistreerd kan worden in welke context er een bevraging is gedaan. 

 • De gemeente kan een vraagbestand maken met BSNs waarvan met de gegevens wil opvragen bij de Belastingdienst. Het aantal BSNs daarin is niet gelimiteerd. 

 • De Belastingdienst antwoord met informatie uit de meest recente aangifte van de persoon. Daarbij wordt tot drie jaar teruggekeken in de verschillende bronnen. 

 • De identificatie wel of geen ondernemer vindt bij de Belastingdienst plaats. De gemeente hoeft alleen een BSN op te geven. Indien er een ondernemersaangifte is gedaan dan wordt de persoon aangemerkt als ondernemer en de gegevens uit de onderneming meegestuurd. 

 • Indien er gegevens bekend zijn, dat wil zeggen er is aangifte gedaan door de persoon dan zullen de opgenomen worde in de rapportage. Ook personen onder de 18 jaar kunnen (moeten) aangifte doen.  

 • Nee, helaas kan deze informatie niet geleverd worden omdat deze niet bekend is in de voor deze levering geraadpleegde systemen van de belastingdienst.

 • Nee, alleen de gegevens van de betreffende BSN worden verzameld en gecommuniceerd. Partners zullen apart aangevraagd moeten worden.

 •  Ja, we leveren de verschillende statussen van een aanslag mee :  1=voorlopig,  2=definitief , 3=definitief met lopend bezwaar , 4=Opgelegde herziening

 • Ja, de levering betreft de ondernemingen die aangifte doen m.b.t. de Inkomstenbelasting. Dit zijn dus ook éénmanszaken en vof's.

 • Ja, deze dienstverlening valt onder de SUWI participatie regeling waarvoor de ENSIA voorwaarden gelden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de speciale helpdesk van de VNG, zie ENSIA | VNG.

 • Hiervoor is een apart informatieproduct “WGS-inlezen”. Deze dienst bestaat uit een geautomatiseerde koppelingen omdat deze bronnen wel direct een antwoord kunnen geven op een informatieaanvraag. De koppelingen worden direct verbonden met de schuldhulpverlingsapplicatie die u gebruikt.

  De softwareleverancier moet deze natuurlijk wel geïmplementeerd hebben. Raadpleeg hiervoor uw softwareleverancier of het inlichtingenbureau over de meest recente status.