Gemnet Toestemmingsformulier voor diensten Inlichtingenbureau

Let op: Dit formulier geldt alleen voor partijen die gebruik maken van Gemnet. Diginetwerk staat altijd HTTPS toe. Deze instructie is voornamelijk bedoeld voor netwerk en/of systeembeheerders van de gemeente.

Toestemmingsformulier voor diensten Inlichtingenbureau

Gemeenten zijn verplicht om DKD gegevens aan te leveren aan het Inlichtingenbureau. Hierbij heeft een groot aantal gemeenten een webservice draaien voor het aanleveren van de DKD gegevens. De verwijsindex van het Inlichtingenbureau gebruikt deze webservice om bevragingen richting de gemeenten te doen.

Momenteel is de overgang van HTTP naar HTTPS, voor DKD Transactiestandaard 3.1, een feit*. Tijdens deze overgang zijn er door meerdere gemeenten problemen ervaren dat de webservice onbereikbaar was voor het Inlichtingenbureau. Dit blijkt te komen door een actieve firewall van KPN Lokale Overheid op Gemnet, specifiek voor al het verkeer van het Inlichtingenbureau naar gemeenten toe.

Om het probleem met onbereikbare webservices bij bevragingen in de toekomst te voorkomen heeft het Inlichtingenbureau met KPN Lokale Overheid afgestemd dat het verkeer vanuit het gehele subnet van het Inlichtingenbureau naar de Gemnet aansluiting van de gemeente toegestaan wordt. Dit geldt voor de HTTPS poort 443. KPN Lokale Overheid geeft echter wel aan dat er wel toestemming nodig is vanuit de gemeente om dit toe te staan.

 Vul het Gemnetformulier in

Toestemming dient gegeven te worden door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Vul het Gemnet formulier in met de Gemnet-reeks(en) van uw Gemnet aansluiting 
  2. Onderteken het formulier door een bevoegd persoon binnen uw organisatie
  3. Stuur het formulier digitaal of per post naar KPN Lokale Overheid (zie formulier)
     

In de toekomst zullen er meer diensten via andere Gemnet IP-adressen binnen het subnet van het Inlichtingenbureau ontsloten worden. Er is daarom besloten om toestemming te geven voor de hele Gemnet reeks van het Inlichtingenbureau, zodat niet bij elke nieuwe dienst een aanvraag gedaan hoeft te worden bij KPN Lokale Overheid. Via hun firewall heeft de gemeente zelf controle over welke ip-adressen toegestaan worden van het Inlichtingenbureau naar de omgeving van de gemeente.

Wij raden aan om de toestemming direct in gang te zetten, zodat er bij de overgang naar Transactiestandaard 4.0 geen hinder van ondervonden wordt van de blokkade op Gemnet.

De nieuwe DKD transactiestandaard 4.0 zal gebruik gaan maken van nieuwe Gemnet IP-adressen binnen de Gemnet reeks van het Inlichtingenbureau. Vraag het document ''Richtlijenen scenario's aanvraag (sub)OIN'' op bij onze servicedesk, via  servicedesk@inlichtingenbureau.nl voor de juiste IP-adressen. (Dit document wordt vanwege veiligheidsoverwegingen niet publiek beschikbaar gesteld).