Banner onderwijs

Onderwijs

Ieder jaar verlaten jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie; het onderwijsniveau dat minimaal nodig wordt geacht om een baan te vinden. Dat beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en niet meer op school komen, worden door de school bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangemeld als voortijdig schoolverlater (VSV'er).

Om deze VSV-ers een betere uitgangspositie in de maatschappij te geven is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC en W) de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ingesteld. Het centrale doel van deze Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken.

Het Inlichtingenbureau heeft een rapportage ontwikkeld voor de RMC's om voortijdig schoolverlaten in hun gemeente in beeld te brengen.

Voortijdig schoolverlaten

Het Inlichtingenbureau heeft een rapportage ontwikkeld voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) om voortijdig schoolverlaters in hun gemeente in beeld te brengen.

Lees meer