Banner onderwijs

Onderwijs

Ieder jaar verlaten jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie; het onderwijs dat minimaal nodig wordt geacht om een baan te vinden. Dat beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en niet meer op school komen worden door de school bij de Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) aangemeld als voortijdig schoolverlater (VSV’er).

Om deze VSV'er een betere uitgangspositie in de maatschappij te geven zijn Doorstroompunten ingesteld. Doorstroompunten hebben als doel om deze jongeren te ondersteunen bij het verkrijgen van de hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie. 

Stap over op het vernieuwde VSV 2.0

In de vernieuwde dienstverlening op het gebied van voortijdig schoolverlaters (VSV 2.0) zijn extra suwi-gegevens gesteld. Zo zijn in VSV 2.0 het aantal verloonde uren, de inschrijving van de vsv’er in het doelgroepregister en het Inkomstenverhouding signaal beschikbaar. Daarnaast zijn de gegevens in VSV 2.0 actueler dan in het oude VSV-portaal.

VSV 2.0 is bereikbaar via ons vernieuwde klantportaal of via een API. 

Voortijdig schoolverlaten

Het Inlichtingenbureau heeft een rapportage ontwikkeld voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) om voortijdig schoolverlaters in hun gemeente in beeld te brengen.

Lees meer