Track & Trace

Middels de praktische track & trace functie binnen het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is het mogelijk om berichten door de gehele keten te traceren middels een uniek, universeel uitwisselbaar referentienummer. Met de track & trace functie kunnen gemeenten en zorgaanbieders specifieke berichten traceren, maar daarnaast kan de functie ook gebruikt worden om op veilige wijze statusinformatie over berichten met elkaar uit te wisselen.

Met de track & trace functie kunnen berichten tot maximaal 60 dagen terug bekeken worden. Voor berichten ouder dan 60 dagen kunt u de berichtenmonitor gebruiken. 

Hoe werkt het?

Een gemeente stuurt een 'TraceerBericht request' naar de service van het Inlichtingenbureau (IB). Vervolgens stuurt het IB een 'BerichtStatus request' naar haar eigen BerichtStatus service en de service van VECOZO. Het IB bundelt de antwoord-berichten van deze service en stuurt deze als TraceerBericht retour naar de gemeente.

De track & trace functie kan gebruikt worden via de webservice en via het GGk portaal.