Instrumentengids EVA.RMT

Het kabinet wil werkzoekenden en werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het vinden van ander werk of personeel. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen van baan wisselen zonder in een uitkering terecht te komen. Het kabinet heeft samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV daarom een aanvullende regionale aanpak voor van-werk-naar-werk-dienstverlening ontwikkeld. Daarom hebben Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) een eigen budget en een uitgebreid aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Om RMT’s hierin te ondersteunen, faciliteert het Inlichtingenbureau met een digitale instrumentengids: Eva.RMT.

Inmiddels zijn alle RMT’s aangesloten.