DKD aanlevermonitor

De DKD aanlevermonitor geeft inzicht in succesvolle en niet gelukte bevragingen van de gemeentelijke webservice. Een middel waarmee apparaten en applicaties met elkaar kunnen communiceren via het wereldwijde web. De aanlevermonitor maakt het voor gemeenten mogelijk om per berichttype- in een periode van 31 dagen- rapporten op te vragen die inzicht geven in succesvolle en mislukte berichten. 

Wat controleert u met de DKD aanlevermonitor?

  • De bereikbaarheid van de gemeentelijke webservice op het moment van bevragen; 
  • De geslaagde en mislukte bevragingen op basis van de verschillende clusters;
  • Het aantal dossiers –BSN- dat voor het specifieke cluster is aangeleverd in de verwijsindex;
  • De meest recente datum waarop een BSN in de verwijsindex is gewijzigd; 
  • De URL die voor dit cluster is ingevoerd om de webservice van uw gemeente te bevragen;
  • Een weergave van het aantal geslaagde bevragingen ten opzichte van het totaal aantal bevragingen; 

Verzamelbestand

Levert u alle gegevens aan via een verzamelbestand? Dan is er geen onderscheid tussen een ‘Oudste mutatiedatum verwijsindex’ en ‘Jongste mutatiedatum verwijsindex’. Dit omdat de mutatiedatum in het geval van de aanlevermethode ‘Verzamelbestand’ altijd gelijk is. In plaats hiervan wordt per cluster alleen de ‘Datum laatste aanlevering’ getoond.

Detailrapport: inzicht in bevragingen

Het detailrapport bevat een overzicht van de 31 dagen waarover gerapporteerd wordt. Per dag is af te lezen hoeveel bevragingen er mislukt zijn. Daarnaast geeft het detailrapport ook een overzicht  van de foutmeldingen.