GGZ informatie vanuit CIZ

Op 2 juli 2019 is het wetsvoorstel "Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis" aangenomen in de Tweede Kamer. De wetswijzigingen die per 1 januari 2021 in werking treden regelen dat volwassenen met een psychische stoornis toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen krijgen als zij blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

In 2020 dient het CIZ alle volwassenen die een aanvraag doen voor toegang tot de Wlz op basis van een psychische stoornis, te onderzoeken en van een indicatiebesluit te voorzien. Door een hoge aanvraagstroom is er echter vertraging ontstaan in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. 

Gemeenten hebben afgesproken de Wmo-indicaties van cliënten die nog geen indicatiebesluit hebben ontvangen van het CIZ voor de GGZ Wlz op basis van een aanvraag in 2021, tot uiterlijk 31 december 2021  te verlengen. Dit gebeurt op basis van maatwerk. Hiervoor moeten gemeenten weten over welke nieuwe cliënten het in 2021 gaat. Het beschikbaar stellen van de informatie rondom de achterstand van aanvragen GGZ Wlz 2021 zal middels het product Wlz signalen van het Inlichtingenbureau aan gemeenten plaatsvinden.

Om gemeenten zo goed mogelijk te begeleiden bij dit proces is er een toelichting en instructie met tips voor gemeenten rondom de aanlevering van de lopende aanvragen Wlz-zorg (ggz) 2021 die nog in behandeling zijn bij het CIZ aan gemeenten via het Inlichtingenbureau (GGk) beschikbaar gesteld.