Aanmelden technische documentatie omgeving

Naast het gebruik van het gemeenteportaal om de beslagvrije voet te berekenen, kan de berekening ook worden gedaan via een geautomatiseerde koppeling met de Centrale Rekenvoorziening. Daarnaast kan in het kader van schuldhulpverlening via inleesberichten informatie worden verkregen over inkomen en vermogen. Hieronder is het stappenplan beschreven om toegang tot technische documentatie te ontvangen.

Aanvraag toegang tot technische documentatie

Om de koppeling tot stand te brengen is technische informatie beschikbaar gesteld voor softwareleveranciers en voor gemeenten die zelf de koppeling tot stand willen brengen. 

Stap 1: Meld bij onze Servicedesk dat u toegang wilt tot de technische documentatie voor de koppeling op de Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisaties of voor de inleesberichten in het kader van schuldhulpverlening. Zij vragen vervolgens uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres.  

Stap 2: De productmanager van het domein Schuldhulpverlening en Derdenbeslag, verantwoordelijk voor contacten met softwareleveranciers,  neemt contact met u op om toegang te verlenen tot de betreffende documentatie. 

Stap 3: Nadat u toegang heeft gekregen kunt u via een besloten Microsoft teams kanaal bij de beschikbare technisch documentatie. Via dat kanaal kunt u ook vragen stellen over de aansluiting op de Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisaties of over de koppeling voor de inleesberichten voor schuldhulpverlening. 

Stap 4: Maak uzelf kenbaar op het kanaal en gebruik dit kanaal om het Inlichtingenbureau op de hoogte te houden van de voortgang van de aansluiting. 

Vragen

Wilt u zich aanmelden voor de technische documentatie of heeft nu nog vragen, neem dan contact op met de servicedesk via 0800 222 11 22 of servicedesk@inlichtingenbureau.nl.