Besluit tot toegang Schuldhulpverlening

Informatiedienst: "WGS Toegang"

Als een inwoner zich meldt bij de gemeente voor schuldhulpverlening, dan zal deze eerst verifiëren of de gemeente verplicht is om deze hulp te verlenen aan de inwoner. Voorwaarde is dat de inwoner een verblijfsstatus heeft in Nederland en woonachtig is in de gemeente. Hierbij heeft de gemeente beleidsvrijheid om, als dit in het beleidsplan genoemd is, rekening te houden met eerdere schuldhulpverleningstrajecten en eventuele eerdere fraude. Dit kan een uitsluitingsgrond zijn voor schuldhulp.​

Gegevens van verschillende bronnen 

Deze dienst levert de benodigde gegevens voor het nemen van een besluit over toegang tot schuldhulp aan de gemeentelijke schuldhulpverlener. Op deze pagina vindt u een overzicht van softwareleveranciers en de ondersteunde  gegevens vanuit de onderstaande bronnen :​

  • De Basisregistratie Personen (BRP)  ​

  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)  ​

  • De bijstandsregeling (GSD)

Kosteloos aansluiten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor e-herkenning. ​

Heeft u interesse in het product of meer behoefte aan inhoudelijke informatie? Neem dan contact op het een van onze accountmanagers, via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl