Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet

Wat doet het Inlichtingenbureau op het gebied van de Wmo en Jeugdwet?

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. In de Jeugdwet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen vastgelegd. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de twee wetten, en zijn vrij om dit naar eigen inzicht te doen. Om gemeenten hier bij te ondersteunen heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders de iWmo en de iJw ontwikkeld: dit zijn twee landelijk vastgestelde standaarden voor een veilige en transparante informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo en Jeugdwet.  Dit is de basis voor het WMO berichtenverkeer. Het Inlichtingenbureau faciliteert het berichtenverkeer voor gemeenten door middel van een portaal (Portaal Zorg) en een webservice.

De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren sinds januari 2015 de jeugdwet uit. Om gemeenten en zorgaanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitvoering van de Jeugdwet heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders de iJw ontwikkeld: een landelijk vastgestelde standaard voor veilige en transparante informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Jeugdwet. Dit is de basis voor het Wmo- en Jw-berichtenverkeer

Wat zijn de iWmo- en iJw-standaarden?

De iWmo en iJw standaarden zijn specifiek ontwikkeld voor het digitaliseren van communicatie op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De standaarden zorgen ervoor dat gemeenten en zorgaanbieders in deze communicatie dezelfde taal spreken. De iWmo- en de iJw-standaarden bevorderen daarmee de snelheid van de communicatie, helpen fouten te voorkomen en besparen uitvoeringskosten, zowel bij gemeente als zorgaanbieder. De standaarden zorgen voor een soepel en transparant berichtenverkeer dat gemeente en zorgaanbieder ten goede komt, maar daarnaast ook de cliënten.

Hoe werkt het?

Het Wmo en Jw berichtenverkeer volgt cliënten in alle fasen van de keten (het berichtenverkeer van gemeente tot zorgaanbieder en ook weer terug) en staat gemeenten en zorgaanbieders toe om berichten uit te wisselen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Er is berichtenverkeer mogelijk op onderstaande vlakken:

  • indicatie of -beschikking van zorg;
  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de toewijzing van de eigen bijdrage;
  • de declaratie van geleverde zorg.