Actuele berichtversies DKD inlezen

Onderstaand vindt u de meest actuele berichtversies. Klik op het bericht voor de berichtinhoud. U ziet vervolgens hoe het bericht is opgebouwd en welke informatie het bericht bevat. Heeft u naar aanleiding van de berichtinhoud behoefte aan meer uitleg? Raadpleeg dan het Suwi Gegevensregister voor alle definities van de gegevenselementen in de schema’s.  

Transactiestandaard3.1 Transactiestandaard4.0
BRP BRP
BRPDossierPersoonGSD-v0101  BRPDossierPersoonGSD-v0200
BRPDossierPersoonISDSet4-v0101 BRPDossierPersoonISDSet4-v0200
DUO DUO
DUODossierPersoonGSD-v0200 DUODossierPersoonGSD-v0300
DUODossierSudiefinanciering
GSD-v0100
DUODossierStudiefinanciering
GSD-v0200
Kadaster Kadaster
KadasterDossierGSD-v0200  KadasterDossierGSD-v0300
RDW RDW
RDWDossierDigitaleDiensten-
v0100
RDWDossierDigitaleDiensten-
v0200
RDWDossierGSD-v0101 RDWDossierGSD-v0200
RDWDossierGSD-v0102   
SVB SVB
SVBDossierPersoonGSD-v0100 SVBDossierPersoonGSD-v0200
UWV UWV
UWVDossierInkomstenGSD-v0100 UWVDossierInkomstenGSD-v0201
UWVDossierInkomstenGSDDigitale
Diensten-v0100
UWVDossierInkomstenGSDDigitale
Diensten-v0200
UWVDossierQuotum
ArbeidsbeperktenGSD-v0201
UWVDossierQuotum
ArbeidsbeperktenGSD-v0300
UWVDossierWerknemers
verzekeringenGSD-v0100
UWVDossierWerknemers
verzekeringenGSD-v0200
UWVDossierWerknemersverzeker
ingenGSDDigitaleDiensten-v0100
UWVDossierWerknemersverzeke
ringenGSDDigitaleDiensten-v0200
UWVWbDossierPersoonGSD-v0100 UWVWbDossierPersoonGSD-v0300
UWVWbDossierPersoonG4-v0100  
UWVDossierAanvraagUitkering
StatusGSD-v0100
UWVDossierAanvraagUitkering
StatusGSD-v0200
GSD GSD
Bijstandsregelingen-v0400 Bijstandsregelingen-v0500
GSDDossierReintegratie-v0101 GSDDossierReintegratie-v0200
   

Gegevens inlezen

Wilt u als gemeente ook gegevens inlezen in uw gemeentelijke applicatie? Neem voor de voorwaarden contact op met onze Servicedesk via 0800 222 11 22, of via Servicedesk@inlichtingenbureau.nl