Actueel

Eenmalige energietoeslag

De energieprijzen zijn de afgelopen periode flink gestegen. Voor mensen met een laag inkomen wordt het hierdoor mogelijk lastiger om in levensonderhoud te voorzien. Gemeenten hebben daarom -op grond van de Participatiewet- de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten hierin. 

Informatie AIO-ers voor energietoeslag

Het Inlichtingenbureau levert in april aan alle gemeenten informatie van burgers die een AIO uitkering van de SVB ontvangen. Deze informatie ondersteunt gemeenten in de verwerking van de ambtshalve verstrekking van de eenmalige energietoeslag. De gegevens worden door het Inlichtingenbureau omstreeks 15 april eenmalig beschikbaar gesteld op het beveiligde klantportaal Werk en Inkomen, waartoe alle gemeenten toegang hebben. 

Vragen en informatie

Bekijk onze productpagina Armoedebestrijding voor meer informatie over de dienst AOW & AIO. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl