Aanvullende inkomensvoorziening ouderen


De SVB voert een aanvullende inkomensvoorziening (AIO) uit voor personen die een onvolledige AOW uitkering ontvangen. De AOW is een volksverzekering, waarbij aanspraken worden opgebouwd tussen de leeftijd van 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. In sommige gevallen gebeurt dit echter onvolledig. Dat is vooral het geval wanneer iemand in het buitenland woont (of heeft gewoond) of ten onrechte geen AOW-premie betaalt. Elk jaar dat men niet in Nederland woont, of de premie AOW niet is afgedragen, leidt tot een korting op de uitkering van 2%. Mensen die pas na hun pensioengerechtigde leeftijd in Nederland komen wonen, krijgen helemaal geen AOW-uitkering.

Doelgroep

Iemand met een onvolledige AOW-uitkering, zonder andere aanvullende inkomsten (bijvoorbeeld uit een aanvullend pensioen) of vermogen, kan een aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (uit de Participatiewet) aanvragen bij de SVB. De bijzondere bijstand (onderdeel van de bijstand) wordt (ook) voor deze doelgroep uitgevoerd door de gemeentelijke sociale dienst.

Rapportage

Om gemeenten inzicht te verschaffen in een mogelijke doelgroep voor bijzondere bijstand stuurt het Inlichtingenbureau periodiek een overzicht van personen die gebruikmaken van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen. Deze informatie kan de gemeente gebruiken om de betreffende burgers proactief te benaderen en hen te attenderen op het mogelijke recht op bijzondere bijstand.

Eenmalige energietoeslag

Het Inlichtingenbureau levert op 15 april eenmalig aan alle gemeenten een bestand met informatie van burgers die een AIO uitkering van de SVB ontvangen. Deze informatie ondersteunt gemeenten in de verwerking van de ambtshalve verstrekking van de eenmalige energietoeslag. 

Handleiding AOW en AIO