Actueel

Complete ESF subsiditetoets vanaf medio juni

Centrumgemeenten kunnen in het kader van de ESF subsidietoets maandelijks gegevens over ingestroomde deelnemers aanleveren aan het Inlichtingenbureau. De afgelopen periode werd er door het Inlichtingenbureau slechts getoetst op basis van drie van de zes deelnemers- en doelgroepcriteria. Dit verandert, want vanaf medio juni 2020 wordt er weer getoetst op alle oorspronkelijke deelnemers- en doelgroepcriteria. Daarnaast wordt er getoetst op meerdere verblijfcodetitels en wijzigt het vraagbestand.

De toets

Stichting Inlichtingenbureau rapporteert op basis van zes toetsingsgronden of deelnemers in het kader van de ESF-subsidietoets wel of  niet voldoen aan de regeling ESF. Deze bevindingen worden teruggekoppeld  aan de betreffende centrumgemeente en Uitvoering van Beleid.

Een deelnemer komt niet in aanmerking voor de Europese subsidie als er op basis van de deelnemers- en doelgroepscriteria een belemmering wordt geconstateerd.

Wat verandert er?

1. Deelnemers- en doelgroepcriteria
De constatering van een belemmering vond de afgelopen periode plaats op basis van onderstaande drie criteria:

  • Niet uitkeringsontvanger: geen werk of uitkering;
  • > 6 maanden: Gedurende 1 jaar > 6 maand uitkering;
  • Arbeidsbelemmerde: Uitkering waaruit belemmering blijkt. Let op! Voor toetsing raadpleegt het IB momenteel gegevens afkomstig uit de UWV Polisadministratie. Vanaf medio juni wordt de toets op het criterium arbeidsbelemmerde uitgebreid door ook het landelijke Doelgroepregister (LDR) te bevragen.


Vanaf medio juni 2020 wordt er door het Inlichtingenbureau ook een op onderstaande criteria een belemmering afgegeven. Dit betekent dat u voor het verrijken van deze gegevens geen andere bronnen meer hoeft te raadplegen.

  • Jongeren niet ouder dan 28 jaar;
  • 50+: ouder dan 50, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd + uitkering;
  • Vreemdeling: is verblijfscodetitel 21, 25 (nieuw), 26 of 27.


2. Wijziging vraagbestand
Aan het vraagbestand is een extra veld toegevoegd. Het betreft het veld ‘Einddeclaratie’’. Dit is een verplicht veld. Indien u ‘’Einddeclaratie Ja’’ invoert bevestigt u dat het Inlichtingenbureau een kopie van de rapportage naar Uitvoering Van Beleid stuurt, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U hoeft vervolgens zelf geen verdere handelingen te verrichten. Raadpleeg de handleiding voor een voorbeeld van het nieuwe vraagbestand. 

3. Rapportage uitgebreid
Het formaat van de rapportage wijzigt niet. Wel wordt de rapportage uitgebreid met het aantal redenen waarop een belemmering gevonden kan worden. Het Inlichtingenbureau rapporteert reeds over de volgende belemmeringen: “Uitkering”, “Geen uitkering”, “Werk”, “Geen werk”, “Leeftijd”, “Ongeldige regeling”. Dit blijft ongewijzigd.

Hier worden vanaf medio juni de volgende belemmeringen aan toegevoegd: “Geboortedatum niet geverifieerd in BRP”, “Geen BRP verificatie verblijfstitel”, “Niet geregistreerd in LDR”.

Vaststelling doelgroepcriteria

Let op! Bovenstaande deelnemers- en doelgroepcriteria zijn vastgesteld door ‘’Uitvoering van Beleid’’. Dit betekent dat zij zorgdragen voor de ESF verantwoording. Stichting Inlichtingenbureau rapporteert slechts over de resultaten. Raadpleeg www.overheid.nl  voor een verdere specificatie van bovenstaande deelnemers- en doelgroepcriteria.

Meer informatie
Er wordt op dit moment hard gewerkt om alle wijzigingen in productie te brengen. De streefdatum is juni 2020. Wij informeren u over de daadwerkelijke implementatiedatum zodra deze bij ons bekend is. Raadpleeg de productpagina ESF voor meer informatie.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.

 

Theme picker