ESF-subsidietoets

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het fonds stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. De Europese Unie verdeelt de ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie en zorgt hiermee voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau bepaalt met behulp van gegevens uit de UWV Polisadministratie of burgers op het vlak van uitkeringen dan wel inkomen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds. Zo niet, dan geeft het Inlichtingenbureau aan wat de reden van afwijzing is. De toets vindt plaats op basis van onderstaande zes criteria:

 • Jongeren: Jonger dan 28 jaar;
 • Niet uitkeringsontvanger: geen werk of uitkering;
 • 50+: Ouder dan 50, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd + uitkering;
 • > 6 maanden: Gedurende 1 jaar > 6 mnd uitkering;
 • Vreemdeling: Is verblijfscodetitel 26 of 27;
 • Arbeidsbelemmerde : Uitkering waaruit belemmering blijkt.

Uitbreiding product 

De afgelopen maanden werd er getoetst op basis van drie van de zes deelnemers- en doelgroepcriteria. Sinds eind juni wordt er weer getoetst op basis van alle zes de oorspronkelijke deelnemers- en doelgroepcriteria. Ook worden de verblijfcodetitels ''21 en 25'' als extra belemmeringsrgond toegevoegd voor het criterium vreemdeling. Hierdoor herkent u straks ook personen met een vreemdelingenstatus. Onderstaand ziet u alle verblijfscodetitels waarop het Inlichtingenbureau straks een belemmering afgeeft. 

Verblijfscodetitel:

21: Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier

25: Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier

26: Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel

27: Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel

Naast de toevoeging van extra verblijfcodetitels wijzigt ook het vraagbestand. Aan het vraagbestand is een extra veld toegevoegd. Het betreft het veld ‘Einddeclaratie’’. Dit is een verplicht veld. Indien u ‘’Einddeclaratie Ja’’ invoert bevestigt u dat het Inlichtingenbureau een kopie van de rapportage naar Uitvoering Van Beleid stuurt, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U hoeft vervolgens zelf geen verdere handelingen te verrichten.

Voordelen van de ESF-subsidietoets

 • Het bestand dat de gemeente aanlevert bevat alleen BSN’s van de aanvragers. Het Inlichtingenbureau bepaalt het recht op basis van de UWV Polisadministratie. Dit bespaart u tijd en moeite;
 • Indien een deelnemer niet aan de criteria voldoet ontvangt u een toelichting met de reden van afwijzing;
 • Voor de verantwoording van aanvragen is het gebruik van Suwinet-inkijk niet meer nodig;
 • Als gemeente ontvangt u een uniforme en automatische verantwoording van subsidieaanvragen;
 • Er wordt alleen getoetst op noodzakelijke gegevens. Elke regeling heeft beslisregels die bepalen of een traject voldoet.

Goed om te weten

 • 35 arbeidsmarktregio’s kunnen gebruik maken van de ESF-subsidietoets. Wilt u weten welke gemeenten hiertoe behoren? Kijk dan op de site van de overheid;
 • Wilt u als centrumgemeente van een arbeidsmarktregio gebruik maken van de ESF-subsidietoets? Meld u dan aan middels het Aanmeldformulier
 • Overige deelnemers- en doelgroepkenmerken moeten nog steeds door aanvragers zelf aangetoond worden met verifieerbare stukken of systemen (bijvoorbeeld leeftijd, status vreemdelingen, mate van arbeidsbelemmering en/of bewijs van inschrijving UWV).