Start migratieperiode voor release iJw/iWmo versie 2.3

Advies freezeperiode voor 303-berichten start op 17 maart 23.00 uur

Op 1 april 2019 stapt de volledige keten i-sociaal domein over op de nieuwste versie van het iWmo en iJw berichtenverkeer: versie 2.3. Op 17 maart start voor deze jaarlijkse release de migratieperiode. Dit houdt in dat op zondag 17 maart vanaf 17.00 uur het advies voor zorgaanbieders geldt om geen 303-berichten meer te verzenden naar gemeenten.

Freezeperiode voor alle heenberichten per 26 maart 17.00 uur

Waar vanaf 17 maart enkel nog een advies-freeze periode geldt voor de 303-berichten, zal op 26 maart de keten alle heenberichten (dit geldt voor alle 301-, 303-, 305-, 307- en 315-berichten) stopzetten. Het berichtenverkeer ligt dus vanaf 26 maart gedeeltelijk stil.

Freezeperiode voor alle retourberichten per 28 maart 13.00 uur

Op 28 maart zullen ook de retourberichten ( dit zijn de 302-, 304-, 306-, 308- en 316-berichten) voor alle partijen stopgezet worden. Vanaf dit moment ligt het volledige berichtenverkeer stil tot versie 2.3 volledig geimplementeerd is op 1 april.

Uitgebreide informatie en liveblog

Meer informatie over de aankomende release van iWmo/ iJw versie 2.3 en de daarbij behorende migratieperiode vindt u op de speciale release-informatiepagina. Hier vindt u de laatste nieuwsupdates, externe informatiepagina's en een speciaal liveblog. In het liveblog houden we u stapsgewijs op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t. de migratie en de daarbij behorende freezeperiode voor het berichtenverkeer. 

Theme picker