Liveblog Release 2.3

Op 1 april 2019 gaat de nieuwste versie van het iWmo en iJw berichtenverkeer live: versie 2.3. Aan deze implementatie gaat een freezeperiode voor het berichtenverkeer van start. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen het implementatieproces en kunt u precies terugvinden op welk punt van het implementatieproces we ons bevinden.

Datum

Omschrijving

Zondag 17 maart,
23.00 uur

Advies start freezeperiode 303-berichten

Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd door zorgaanbieders

Dinsdag 26 maart, 17.00 uur

Start freezeperiode heenberichten
(301, 303, 305, 307 en 315 berichten)

Vanaf dit moment kunnen alle partijen geen heenberichten meer versturen

Donderdag 28 maart, 13.00 uur

Start freezeperiode retourberichten
(302, 304, 306, 308, 316)

Vanaf dit moment kunnen alle partijen geen retourberichten meer versturen. 

Let op: het berichtenverkeer ligt vanaf dit moment volledig stil.

Donderdag 28 maart, 14.00 - 23.00 uur

Alle berichten die op het portaal van het IB staan, zijn ingelezen in de systemen en kunnen gedownload worden.

Let op: in verband met batchverwerking staan berichten die op 28 maart zijn verzonden vanaf 16.00 uur klaar.