Actueel

Implementatie ESF REACT-EU begin januari

De Europese Commissie zet extra steunmiddelen in ter bevordering van crisisherstel van de COVID-19 pandemie. Dit leidt tot een wijziging van de subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met extra middelen uit REACT-EU. Gewijzigde voorwaarden hebben tot gevolg dat de toetsing van de ESF-subsidietoets niet langer voldoet aan eerder vastgestelde norm. Bij de huidige toets wordt namelijk geen rekening gehouden met maatregelen die het crisisherstel van de COVID pandemie bevorderen. De ESF-subsidietoets zal daarom worden aangepast aan de voorwaarden van EFS REACT EU.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf begin januari kunnen centrumgemeenten de verbrede doelgroepen van ESF REACT-EU bevragen. Het aanvraagbestand blijft ongewijzigd. Gemeenten hoeven daarom geen extra gegevens bij ons aan te leveren. Alleen de informatie die het Inlichtingenbureau u op basis van ESF REACT-EU terugstuurt is gewijzigd. Onderstaand de wijzigingen die plaatsvinden binnen de regeling.

Wijziging doelgroepen ESF REACT-EU

  1. niet-uitkeringsgerechtigden (nieuw)
  2. arbeidsbelemmerden (gewijzigd)
  3. jongeren (ongewijzigd)
  4. personen in de uitkering (nieuw)
  5. *leerlingen (ongewijzigd)
  6. vreemdelingen (gewijzigd)
  7. natuurlijke personen (werkenden) (nieuw)

Overgangsperiode

Voor de overgangsperiode naar ESF REACT-EU blijft de ESF-subsidietoets voor de subsidieregeling ESF 2014-2020 na implementatie nog 3 maanden actief op het klantportaal van het Inlichtingenbureau. Dit geeft u de ruimte om binnen de maximale bewaartermijn rapporten op te halen. 

Let op! De uitvraag van gegevens zal vanaf begin januari wel alleen nog plaatsvinden op basis van de criteria die gelden voor ESF REACT-EU.

Contact en informatie

De implementatie van ESF REACT-EU staat begin januari gepland. Over de exacte implementatiedatum informeren wij u op een later moment. U ontvangt dan tegelijkertijd van ons de aangepaste gebruikershandleiding.

Voor meer informatie over de nieuwe regeling ESF REACT-EU verwijzen wij u naar de website van Uitvoering en Beleid (SZW).

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl