Actueel

IB uitwijktest succesvol afgerond

Update: De uitwijktest die afgelopen weekend gedaan is, is succesvol afgerond. De systemen draaien weer volledig en alle dienstverlening is weer beschikbaar.

Op zaterdag 23 januari zal het Inlichtingenbureau een uitwijktest doen op haar systemen. Hierdoor zijn alle IB portalen en de IB dienstverlening via webservices van vrijdag 22 januari 22.00 uur tot zaterdag 23 januari 22.00 uur niet beschikbaar.

Wij adviseren u om tijdens de uitwijktest niet in te loggen op onze portalen Werk en Inkomen, Zorg of de Centrale voorziening Bvv of van uw webservice gebruik te maken. Bestanden of berichten die gedurende de uitwijktest aangeleverd of verstuurd worden zullen niet correct verwerkt worden.

Portaal Zorg: lever tijdelijk geen berichten aan

Anders dan bij reguliere onderhoudswerkzaamheden binnen het portaal Zorg (GGk), worden bij de uitwijktest berichten die binnen het genoemde tijdsbestek verstuurd worden niet verzameld, bewaard en herzonden wanneer de test voltooid is. Indien er tussen 22 januari, 22.00 uur en 23 januari, 22.00 uur toch berichten verstuurd worden zullen deze niet verwerkt of bewaard worden. Verzonden berichten binnen dit tijdsbestek moeten na 23 januari 22.00 uur opnieuw door u ingediend worden. Wij adviseren u dan ook met klem om in de aangegeven periode geen berichten te verzenden en uw webservice tijdelijk uit te zetten.

Berichten die vanuit zorgaanbieders, via VECOZO, naar gemeenten worden verzonden, worden tijdens de uitwijktest wel in de wacht gezet. Deze berichten zullen na afloop van de uitwijktest weer doorgezet worden naar het Inlichtingenbureau en worden dan door ons verder verwerkt.

Portaal Werk en Inkomen: DKD services niet beschikbaar

Het Portaal Werk en Inkomen zal tussen 22 januari 22.00 en 23 januari 22.00 uur ook niet beschikbaar zijn voor het up- en downloaden van bestanden. Daarnaast is de DKD service gedurende de uitwijktest niet bereikbaar voor gemeenten en overige samenwerkende instanties, waardoor het ook niet mogelijk is om vanuit Suwinetinkijk GSD informatie op te vragen. Wij adviseren u om tijdens de uitwijktest geen gebruik te maken van onze diensten.

Het belang van een uitwijktest

Om bij onverwachte incidenten de dienstverlening draaiende te kunnen blijven houden werkt het Inlichtingenbureau met servers op twee locaties in het land. Standaard draait de dienstverlening van het IB op de servers op één van deze locaties, maar wanneer deze servers om welke reden dan ook zouden uitvallen, kan het Inlichtingenbureau uitwijken naar de servers op de tweede locatie. De volledige dienstverlening van het Inlichtingenbureau blijft dan naar behoren doorlopen. Deze ‘backup servers’ worden ook wel een uitwijkmogelijkheid genoemd en om ervoor te zorgen dat deze uitwijkmogelijkheid optimaal werkt en ook in de toekomst voldoet aan de door ons gestelde eisen wordt er periodiek een uitwijktest gedaan door onze beheerafdeling.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de uitwijktest, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk. Zij zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur beschikbaar per e-mail op servicedesk@inlichtingenbureau.nl of telefonisch via 0800 222 11 22.