Actueel

Fase 4 project TWI van start

Het project Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) is de volgende fase ingegaan. Fase 3 van het TWI project is afgerond. In deze fase heeft het IB vooral onderzocht en getest hoe er een praktisch, werkbaar platform gemaakt kon worden waarop gegevens makkelijk toegankelijk en uitwisselbaar zijn voor diverse partijen binnen de SUWI-keten. Per 1 juli j.l. is fase 4 van dit project van start gegaan, waarin er daadwerkelijk een platform zal worden gebouwd.

Het doel van fase 4 is om een werkend platform met productiegegevens neer te zetten waarin verschillende nieuwe pilots en POC (proof of concept; een onderzoek/test waarin een bepaalde methode wordt beproefd) kunnen worden gedraaid die uiteindelijk allemaal het doel hebben om burgers meer inzage en inzicht in hun eigen gegevens te geven en daarnaast de geleverde gegevens beschikbaar te maken voor derde partijen (hergebruik van gegevens). Het IB bouwt hiermee de basis: een eenduidig gegevensplatform waarmee gemeenten en instanties de informatiepositie van de burger kunnen verstevigen.

Het IB gaat het totale platform neerzetten en zal ook de bijbehorende services zoals de privacyregels, business rules en het aanmeldproces ontwikkelen. Op dit moment is het platform bestemd voor zowel gemeenten als bronnen binnen de SUWI keten, zoals UWV en SVB. Deze bronnen worden ontsloten door het BKWI. De mogelijkheid bestaat dat ook partijen buiten de SUWI keten in de toekomst kunnen gaan aansluiten op het platform.