Actueel

Addendum Transactiestandaard4.0: nieuwe policy file

In de gepubliceerde versie van de Transactiestandaard 4.0 staan een aantal zaken die mogelijk tot vragen kunnen leiden bij de implementatie van koppelvlakken door softwareleveranciers. Daarom heeft de Domeingroep Gegevens en Berichten een addendum uitgebracht om onduidelijkheden weg te nemen. Zie hiervoor addendum overstapTS4.0

Securitypolicy.xml

Daarnaast is er ook een securitypolicy.xml gemaakt waarin de security-elementen m.b.t. ondertekening van berichten zijn beschreven. Dit is aanvullend op hetgeen in de wsdl per koppelvlak is beschreven, en dient ter illustratie van uw implementatie. Zie hiervoor het script: securitypolicy.xml

Let op! In januari hebben alle softwareleveranciers in het kader van de overstap op Transactiestandaard4.0 de eerste versie ontvangen van de Policy-File. Deze versie is onlangs aangepast en daardoor niet meer geldig. Wij verzoeken u daarom om gebruik te maken van bovenstaande security policy. 

Transactiestandaard4.0 richt zich op een veilige en onweerlegbare uitwisseling tussen bronhouder en afnemer. Het is daarom belangrijk dat u bij het ondertekenen van berichten gebruik maakt van de securitypolicy.xml. 

Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact op met onze servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur en helpen u graag verder.